rs-22a.jpg (31892 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň pri ihrisku

uk.gif (1335 bytes)

Register

RS - 22A

Register
Lokalita

Hrnčiarske Zalužany

Locality
Typ

studňa / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-13 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-D Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza v blízkosti kúpaliska na svahu smerom k rieke Suchá. Prameň je zachytený betónovou skružou priemeru 0,8 m, cez ktorú voda preteká. Hĺbka prameňa je asi 1,0 m. Býva povrchovo znečisťovaný.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)