rs-23.jpg (34743 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň v lese

uk.gif (1335 bytes)

Register

RS - 23

Register
Lokalita

Kokava nad Rimavicou

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-42-13 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-B Position of the spring on the military map

 

Je vzdialený od obce 1,3 km smerom na SV. Zachytený je v malom bočnom údolí v betónovej šachte. V suchom období voda zo šachty nevyteká. Veľmi málo sa využíva na pitie. Výdatnosť : premenlivá ČSN 86 8000: Prírodná, uhličitá, železnatá voda, studená, hypotonická.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)