slovakia.gif (244 bytes)

Prameň pri potoku

uk.gif (1335 bytes)

Register

RS - 41

Register
Lokalita

Maštinec

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

neexistuje/no exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-13 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-D Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádzal asi 80 m južne od plniarne na ľavom brehu Maštinského potoka. Bol len primitívne zachytený a upravený drevenými doskami rozmerov 60x60 cm. Hĺbka prameňa bola 1,2 m, hladina v úrovni terénu. Býval ovplyvňovaný najmä povrchovou vodou z Maštinského potoka.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)