rs-46.jpg (29199 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň pri šťavici

uk.gif (1335 bytes)

Register

RS - 46

Register
Lokalita

Pondelok

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

neexistuje/no exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-13 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-D Position of the spring on the military map

 

Bol vzdialený od Šťavice (RS-45) asi 15 m smerom k železničnej trati. Bol to prírodný výver, okolo ktorého boli menšie vývery minerálnej vody. Voda sa nevyužívala. Výdatnosť : nemerateľná ČSN 86 8000: Prírodná, uhličitá voda, studená,hypotonická.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)