rs-65.jpg (35518 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Kúpeľný prameň

uk.gif (1335 bytes)

Register

RS - 65

Register
Lokalita

Veľká Suchá - Hrnčiarska Ves

Locality
Typ

studňa / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-13 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-D Position of the spring on the military map

 

Prameň vyviera pod vŕškom Vápno medzi rekreačným kúpaliskom a kaplnkou. Je upravený ako širokopriemerová betónová studňa s priemerom 300 cm a s hĺbkou 3 m. Je otvorená a má centrifugálne čerpadlo, ktorým sa čerpá voda do kúpaliska. Väčšie znižovanie hladiny zapríčinilo vyschnutie viacerých okolitých prameňov. Prameň je ohradený. Výdatnosť: 24 l/min. ČSN 86 8000: Prírodná, slabo mineraliovaná, hydrouhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá voda, studená, hypotonická.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)