rs-74.jpg (36478 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň za kúpaliskom

uk.gif (1335 bytes)

Register

RS - 74

Register
Lokalita

Hrnčiarske Zalužany

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-13 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-D Position of the spring on the military map

 

Leží medzi cestou a potokom Suchá. V týchto miestach bolo pôvodne viac výverov minerálnej vody. Zarezaný je do brehu, kedysi mal betónové obloženie s možnosťou malej akumulácie. Zachytený je iba povrchovo. Veľmi málo sa využíva na pitie. Výdatnosť : 0,05 l/min. ČSN 86 8000: Prírodná, slabo mineralizovaná, hydrouhličitanová, vápenato-horečnatá, uhličitá voda, studená, hypotonická.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)