rs-75.jpg (91109 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň v rigole

uk.gif (1335 bytes)

Register

RS - 75

Register
Lokalita

Veľká Suchá - Hrnčiarska Ves

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-13 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-D Position of the spring on the military map

 

Prameň je blízko Kúpeľného prameňa v stene vydláždenej priekopy pri ceste. Objavený bol pri úprave cestného rigolu. Je zachytený iba povrchové betónovou obrubou 42x42 cm v dlažbe a voda z neho odteká priekopou. Voda z prameňa sa nevyužíva, je vlastne stále znečisťovaná prachom a vodou pretekajúcou rigolom. Obsah CO2 = 1 720 mg/l ČSN 86 8000: Prírodná, slabo mineralizovaná, hydrouhličitanová, vápenatá, uhličitá voda, studená, hypotonická.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)