rs-80.jpg (36739 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň pod dubom

uk.gif (1335 bytes)

Register

RS - 80

Register
Lokalita

Maštinec

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-18 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-D Position of the spring on the military map

 

Prameň minerálnej vody, zachytený kopanou studňou, sa nachádza cca 1,3 km od bývalej plniarne v Maštinci dolu potokom, pred domom M.Krnáča. Je upravený betónovou skružou A 1,5 m. Vodný stĺpec je cca 1,3 m. Záchyt previedli pracovníci Ipeľských tehelní. Využíva sa na pitie. Odber je možný načrením. Okolie je upravené. Teplota vody = 14 ° C, pH 4,8 , CO2 = 2 163 mg/l

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)