rs-81.jpg (98040 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Studňa

uk.gif (1335 bytes)

Register

RS - 81

Register
Lokalita

Maštinec

Locality
Typ

studňa / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-13 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-D Position of the spring on the military map

 

Kopaná studňa, ktorou bola zachytená uhličitá minerálna voda, sa nachádza pred vstupom do rodinného domu. Studňa je krytá plechovou pokrievkou, môže byť znečisťovaná z povrchu. Výdatnosť prameňa je nemerateľná. Využíva sa na pitie. Teplota vody = 14 ° C, pH 5,2 , CO2 = 2 277 mg/l

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)