rs-82.jpg (32744 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Nový prameň

uk.gif (1335 bytes)

Register

RS - 82

Register
Lokalita

Veľká Suchá

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie

existuje/exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  36-44-13 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-124-D Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza medzi Kúpeľným prameňom a kaplnkou na východnom okraji obce. Je zachytený do štvorcovej betónovej šachty 2x2 m. vodný stĺpec je cca 1,2 m. Prameň je prekrytý drevenou doskou. Podľa miestnych obyvateľov bol prameň zachytený asi v roku 1978. Teplota vody = 10,2 ° C; pH = 6,1; CO2 = 2 094 mg/l

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)