Zoznam minerálnych prameňov okresu RIMAVSKÁ SOBOTA

prehľad podla okresov

rs.jpg (855764 bytes)

 

Barca RS - 1 BARCKÁ ŠŤAVICA

Brádno RS - 2 KYSLÁ VODA

Brádno RS - 3 PRAMEŇ V LESE

Cakov RS - 5 ŠŤAVICA

Cakov RS - 6 MEDOKÝŠ VO VINICI

Cakov RS - 7 DOMOVÁ STUDŇA Č. D. 96

Cakov RS - 8 DOMOVÁ STUDŇA Č. D. 2          

Číž RS - 9 HYGIEA

Číž RS - 10 VRT V - 36

Gortva RS - 11 PRAMEŇ BIZOVO                                              

Hajnačka RS - 12 ŠŤAVICA                                                               

Hajnačka RS - 13 VRT PRI ŠŤAVICI

Hajnačka RS - 14 PRAMEŇ NA MOČARISKU I

Hajnačka RS - 15 PRAMEŇ NA MOČARISKU II

Hodejov - Durenda RS - 16 ŠŤAVICA

Hodejov - Durenda RS - 17 PRAMEŇ SKRUŽ                                                          

Hodejov RS - 18 KÚPEĽNÝ PRAMEŇ

Hodejov RS - 19 ŠŤAVICA PRI KÚPEĽOCH

Hodejov RS - 20 PRAMEŇ NA LÚKE

Hodejov RS - 21 PRAMEŇ CSOKFALVI ( ČOKOVO )

Konrádovce RS - 25 ŠŤAVICA V OBCI

Konrádovce RS - 26 PRAMEŇ PRI IHRISKU                                       

Konrádovce RS - 27 PRAMEŇ V LESE

Konrádovce RS - 28 ŠŤAVICA

Nižná Pokoradz RS - 42 HOSTCOVÁ VODA

Ožďany RS - 43 ŠŤAVICA

Ožďany RS - 44 DEDINSKÁ ŠŤAVICA                                                             

Radnovce RS - 47 NAPÁJADLO

Radnovce RS - 48 PRAMEŇ NAD NAPÁJADLOM                                                 

Radnovce RS - 49 STUDNIČKA

Rimavské Brezovo RS - 50 ŠTIAVNIK

Rimavské Brezovo RS - 51 DIVÁ KYSLÁ

Rimavské Brezovo RS - 52 RADIČKA HORNÝ

Rimavské Brezovo RS - 53 RADIČKA DOLNÝ

Rovné RS - 54 PRAMEŇ LAHôDKA

Rovné RS - 55 PRAMEŇ PODBUKOVÁ

Rovné RS - 56 PRAMEŇ KROKAVA

Sútor RS - 58 STUDŇA PRI NAPÁJADLE

Sútor RS - 59 ŠŤAVICA

Sútor RS - 60 STUDŇA PRI JRD

Tisovec RS - 64 ŠŤAVICA                                 

Sútor RS - 71 ŠŤAVICA NA LÚKE

Sútor RS - 72 NOVÁ ŠŤAVICA

Gortva RS - 73 NAPÁJADLO

Brádno RS - 79 PRAMEŇ U JAKUBA

Číž RS - 84 VRT MJČ - 1

Číž RS - 85 VRT BČ - 2

Cakov RS - 86 VRT BČ - 3

Číž RS - 87 VRT BČ - 4

Číž RS - 88 VRT BČ - 5

Číž RS - 89 VRT BČ - 6