Zoznam minerálnych prameňov okresu SVIDNÍK

prehľad podla okresov

sk.jpg (348232 bytes)

 

Dubová BV - 28 KADLUB

Havranec BV - 34 VAJCOVKA

Medvedie BV - 49 PRAMEŇ PRI POTOKU

Nižná Pisaná BV - 51 SÍRNY PRAMEŇ I

Nižná Pisaná BV - 52 SÍRNY PRAMEŇ II

Pstriná BV - 57 ŠVABĽOVKA

Radoma BV - 58 KYSELKA NA LÚKE

Radoma BV - 59 PRAMEŇ POD CESTOU

Šarišský Štiavnik BV - 70 PRAMEŇ ŠŤAVA

Šarišský Štiavnik BV - 71 SÍRNY PRAMEŇ

Šarišský Štiavnik BV - 72 PRAMEŇ V SKRUŽI

Vyšná Pisaná BV - 75 SÍRNY PRAMEŇ V LESE

Vyšný Orlík BV - 80 PRAMEŇ V LESE

Krajná Bystrá SV - 1 VAJCOVKA

Šarišský Štiavnik SV - 4 VRT ŠŠ - 1                                                       

Šarišský Štiavnik SV - 5 VRT ŠŠ - 2

Šarišský Štiavnik SV - 6 VRT ŠŠ - 3

Šarišský Štiavnik SV - 7 VRT ŠŠ - 4

Šarišský Štiavnik SV - 8 VRT ŠŠ - 5

Šarišský Štiavnik SV - 9 VRT ŠŠ - 6

Šarišský Štiavnik SV - 10 VRT ŠŠ - 7                                                        

Rakovčík SV - 11 ŠŤAVA

Radoma SV - 12 VRT