Zoznam minerálnych prameňov okresu TRENČÍN

prehľad podla okresov

tn.jpg (436440 bytes)

Adamovské Kochanovce TE - 1 PRAMEŇ V JARKU                                                             

Adamovské Kochanovce TE - 2 STUDŇA PRI ZÁMOCKOM PARKU

Adamovské Kochanovce TE - 3 STUDŇA VO DVORE Č.D. 69                                                               

Adamovské Kochanovce TE - 4 STUDŇA VO DVORE Č.D. 70

Adamovské Kochanovce TE - 5 STUDŇA VO DVORE Č.D. 71

Dolná Súča TE - 8 PRAMEŇ U PAVLINOV

Dolná Súča TE - 9 SLATINA NA ZÁRIEČI

Dolná Súča TE - 10 STUDŇA VO DVORE Č. D. 307                                                             

Dolná Súča TE - 11 KADLUB NA HORNOM KONCI                                                               

Dubodiel TE - 12 PRAMEŇ PATROVCE V ZÁDVORÍ

Horná Súča TE - 13 SLATINA I

Horná Súča TE - 14 SLATINA II

Horné Srnie TE - 15 PRAMEŇ V HONE KOPANÁ

Hrabovka TE - 16 PRAMEŇ PRI JRD                                                             

Hrabovka TE - 17 PRAMEŇ NA MOČARISKU

Chohocolná TE - 18 KYSELKA V JARKU                                                               

Chocholná TE - 19 STUDŇA V DOME Č. 80

Chocholná TE - 20 PRAMEŇ POD TLSTOU HOROU

Chocholná TE - 20A ŠTVORCOVÝ PRAMEŇ

Chocholná TE - 21 BETÓNOVÁ SKRUŽ POD TLSTOU HOROU

Chocholná TE - 21A PRAMEŇ POD JASEŇAMI                                         

Chocholná TE - 22 MORSKÉ OKO                                                               

Kostolná - Záriečie TE - 23 PRAMEŇ KYSLÁ

Kostolná - Záriečie TE - 24 VRT K-4 

Kubra TE - 25 MEDOKÝŠ

Melčice TE - 26 PRAMEŇ KYSELKA

Mníchova Lehota TE - 27  KYSELKA V JARKOCH                                                             

Mníchova Lehota TE - 28 KYSELKA V KRÁSNEJ DOLINE

Mníchova Lehota TE - 29  PRAMEŇ V DEDINE                                                               

Mníchova Lehota TE - 30 KYSELKA V BREZINÁCH

Mníchova Lehota TE - 31 PRAMEŇ V POLI

Mníchova Lehota TE - 32 PRAMEŇ V BAŽINÁCH I

Mníchova Lehota TE - 32A PRAMEŇ V BAŽINÁCH II

Mníchova Lehota TE - 33 VRT PRI CHATE PE                                                             

Selec TE - 39  KYSELKA V OBCI                                                               

Soblahov TE - 40 KYSELKA NA HUKU I

Soblahov TE - 41 KYSELKA NA HUKU II

Soblahov TE - 42 PRAMEŇ V OLŠINÁCH

Soblahov TE - 43 KYSELKA NA HUKU III

Trenčianske Jastrabie TE - 44  PRAMEŇ LAŠTEK                                                             

Trenčianske Jastrabie TE - 45 ZLATNIČKY - DOLNÝ

Trenčianske Jastrabie TE - 46 PRAMEŇ V KADLUBE                                                             

Trenčianske Jastrabie TE - 47 ZLATNIČKY - HORNÝ

Trenčianske Jastrabie TE - 48 DOLNÁ KYSLÁ

Trenčianske Jastrabie TE - 49 PRAMEŇ V POTôČIKU

Trenčianske Mitice TE - 50 KYSELKA V KADLUBE

Trenčianske Mitice TE - 51 KYSELKA V SKRUŽI                                    

Trenčianske Teplice TE - 52 PRIMA P - 1                                                               

Trenčianske Teplice TE - 53 SINA I V - 2

Trenčianske Teplice TE - 54 SINA II V - 3 

Trenčianske Teplice TE - 55 PITNÝ PRAMEŇ

Trenčianske Teplice TE - 56 MINERÁLNY PRAMEŇ

Trenčianska Turná TE - 57  KYSELKA POD OLŠINOU                                                             

Trenčianska Turná TE - 58 MALÁ KYSLÁ

Trenčianska Turná TE - 59  VEĽKA KYSLÁ                                                             

Trenčianska Turná TE - 60 PRAMEŇ NAD VEĽKOU KYSLOU

Záblatie TE - 61 DOLNÁ KYSLÁ

Záblatie TE - 62 HORNÁ KYSLÁ

Závažie TE - 63 MEDOKÝŠ PRI CESTE

Závažie TE - 64 STUDŇA VO DVORE Č. 14                                    

Závažie TE - 64A PRAMEŇ PRI SADE                                                               

Závažie TE - 65 STUDŇA NA DVORE Č. D. 6

Závažie TE - 66 PRAMEŇ ZA HUMNAMI 2 

Závažie TE - 66A PRAMEŇ ZA HUMNAMI 1

Zemianske Lieskové TE - 67 STUDŇA NA DVORE Č. D. 19

Zemianske Lieskové TE - 68 STUDŇA NA DVORE Č. D. 20

Zlatovce TE - 69  HANZLÍKOVA KYSELKA POD VŔBOU

Zlatovce TE - 70  KYSELKA POD HOROU

Velčice TE - 71  KYSELKA POD OLIVOU

Dubodiel TE - 72  PRAMEŇ V SMREČINE                                    

Mníchova Lehota TE - 73 PRAMEŇ V DOME Č. 79                                                               

Trenčianske Teplice  TE - 74 TOMÁŠ SB - 1 ( ? TT - 2 )

Trenčianske Teplice TE - 75  LETNÝ PRAMEŇ SB - 3

Trenčianske Teplice TE - 76 VRT SB - 4A

Trenčianske Teplice TE - 77 WERNHER SB - 5

Adamovské Kochanovce TE - 78 STUDŇA VO DVORE Č. D. 66

Adamovské Kochanovce TE - 79 STUDŇA VO DVORE Č. D. 68

Dolná Súča TE - 80  PRAMEŇ POD HLBOKÝM

Selec TE - 81  PRAMEŇ NA BREHU POTOKA

Soblahov TE - 82  KYSELKA NA HUKU IV                                    

Trenčianske Jastrabie TE - 83 HORNÁ KYSLÁ                                                               

Trenčianske Mitice  TE - 84 VRT BM - 1 

Trenčín - Kubra TE - 85  VRT BT - 1

Trenčianske Mitice TE - 86 VRT BM - 2

Trenčianske Mitice TE - 87 VRT BM - 3

Trenčianske Mitice TE - 88 VRT BM - 4

Hrabovka TE - 89 VRT J - 14

Hrabovka TE - 90 VRT J - 15

Trenčianske Teplice TE - 91 VRT SB - 1/A

Trenčianske Teplice TE - 92 WERNHER II SB - 5/A

Mníchova Lehota TE - 93 VRT HG - 3

Trenčianske Teplice TE - 94 VRT TT - 1

Trenčianske Teplice TE - 95 VRT TT - 2