Zoznam minerálnych prameňov okresu TVRDO©ÍN

ts.jpg (194827 bytes)

prehµad podla okresov

 

Dolný ©tefanov DK - 3 PRAMEŇ VAJCOVKA

Oravice DK - 22 SIRKOVÝ PRAMEŇ

Ústie nad Oravou DK - 29 PRAMEŇ V ©TôLNI POD PRIEHRADOU

Oravice DK - 37 VRT OZ - 1

Oravice DK - 39 VRT OZ - 2

Mihulčie - Habovka DK - 40 SÍRNY PRAMEŇ