Zoznam minerálnych prameňov okresu Trebišov

prehľad podla okresov

tv.jpg (130029 bytes)

 

Byšta TV - 1 KÚPEĽNÁ STUDŇA

Byšta TV - 1A STUDŇA PRI KOTOLNI

Byšta TV - 1B STUDŇA PRI OBYTNOM DOME                                                            

Kuzmice TV - 2 PRAMEŇ V SLANOM JARKU

Michaľany TV - 3 SLANÁ VODA                                     

Michaľany TV - 4 SLANÝ VRT

Slivník TV - 5 KVAŠNÁ VODA BARIRIT

Veľký Kazimír TV - 6 SLANÁ STUDŇA

Veľaty TV - 7 KÚPEĽNÝ PRAMEŇ

Byšta TV - 8 VRT BŠ - 1

Kuzmice TV - 9 VRT V SLANOM JARKU

Byšta TV - 10 VRT VMH - 9

Kazimír TV - 11 VRT VMH - 9