Zoznam minerálnych prameňov okresu VEĽKÝ KRTÍŠ

prehľad podla okresov

vk.jpg (437290 bytes)

 

Sklabiná VK - 1 SKRUŽ V RIEČISKU

Vinica VK - 2 VRT HPV - 1

Obeckov VK - 3 VŔTANÁ STUDŇA

Vieska VK - 4 VRT HGDS - 1

Brusník LC - 2 PRAMEŇ MEDOKÝŠ             

Brusník LC - 3 STUDNIČKA

Bušince LC - 4 ŠTRUKTÚRNY VRT BUŠINCE I

Dolné Plachtince LC - 5 VRT MV - 4

Dolné Strháre LC - 6 MEDOKÝŠ                                                               

Hámor LC - 10 VRT S - 107

Horné Plachtince LC - 11 PRAMEŇ MEDOKÝŠ

Horné Strháre LC - 12 VRT S - 135

Kováčovce LC - 23 ŠŤAVICA

Malý Krtíš LC - 32 MEDOKÝŠ                                                             

Malý Krtíš LC - 33 STUDNIČKA PRI MEDOKÝŠI

Muľa LC - 34 KÚPEĽNÝ PRAMEŇ           

Obeckov LC - 37 MEDOKÝŠ

Peserany ( Sklabiná ) LC - 38 MEDOKÝŠ V JARKU

Pôtor LC - 40 VRT PS - 84

Pôtor LC - 41 VRT PS - 78                                    

Pôtor LC - 42 VRT PS - 37

Pôtor LC - 43 VRT PS - 51

Pôtor LC - 44 VRT PS - 100

Sklabiná LC - 45 PRAMEŇ PRI MOSTE

Sklabiná LC - 46  SKRUŽ V RIEČISKU I                                                             

Slovenské Kľačany LC - 47 VRT M - 5

Veľký Krtíš LC - 58 VRT S - 160                                                        

Vieska LC - 59 KÚPEĽNÝ VRT M - 4

Vrbina ( Dolné Plachtince ) LC - 60 MEDOKÝŠ

Vrbina ( Dolné Plachtince ) LC - 60A PRAMEŇ PRI MEDOKÝŠI

Želovce LC - 61 SLANÁ KYSELKA

Želovce LC - 62 KÚPEĽNÝ PRAMEŇ

Želovce  LC - 63 ŠTVORCOVÝ

Želovce LC - 64 MEDOKÝŠ V PARKU

Želovce LC - 65 ŠIROKÁ STUDŇA

Želovce LC - 66 VRT B - 17

Želovce LC - 67 VÝVER V POTOKU

Slovenské Kľačany LC - 77 VRT