hn-4.jpg (35957 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Kyselka I

uk.gif (1335 bytes)

Register

HN - 4

Register
Lokalita

Nová Kelča

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje / exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  28-34-16 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-104-C Position of the spring on the military map

 

Prameň minerálnej vody sa nachádza asi 1 km od obce neďaleko št.cesty Stropkov - Vranov. Prameň je pravdepodobne navzájom prepojený s prameňom HN - 05 ( Kyselka 2 ). Voda sa čerpá ručným čerpadlom pod prístreškom. Do hĺbky 5 m sú osadené betónové skruže priemeru 0,75 m. Okolie prameňov je chránené oplotením. Voda z prameňov bola využívaná veľmi často, teraz hlavne z dôvodu zhoršenia jej kvality sa pije menej. Výdatnosť pri ručnom čerpaní je cca 30 l/min.
pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)