slovakia.gif (244 bytes)

Kúpežný prameň

uk.gif (1335 bytes)

Register

HN - 6

Register
Lokalita

Nová Kelča

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

neexistuje / no exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  28-34-16 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-104-C Position of the spring on the military map

 

Prameň je nenajdený. Poloha je získaná digitalizáciou z mapového podkladu.
pramen.gif(2480 bytes) spä na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 spä na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)