ml-1.jpg (25697 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Solanka

uk.gif (1335 bytes)

Register

ML - 1

Register
Lokalita

Hlinné

Locality
Typ

studňa / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje / exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  38-11-14 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-116-A Position of the spring on the military map

 

Studňa minerálnej vody sa nachádza za areálom JRD po pravej strane potoka asi 1 km od obce Hlinné južným smerom. Výver bol prehĺbený do 1,5 m a je vymurovaný kameňom. Prameň sa nevyužíva.
pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)