slovakia.gif (244 bytes)

Kyselka

uk.gif (1335 bytes)

Register

ML - 6

Register
Lokalita

Rudlov

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje / exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  38-11-14 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-116-A Position of the spring on the military map

 

Vrt zachytený betónovou skružou priemeru 0,8 m. Hladina v hĺbke 1 m pod terénom a badateľným výverom. Voda zo skruže vyteká cez odvodňovaciu rúru do blízkej priekopy.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)