pv-50.jpg (28779 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň Debra

uk.gif (1335 bytes)

Register

PV - 50

Register
Lokalita

Pavlovce

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje / exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  28-33-22 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-103-D Position of the spring on the military map

 

Prameň minerálnej vody sa nachádza nad dedinou vedľa poľnej cesty. Prameň je využívaný načrením do okrúhlej skruže.
pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)