pv-55.jpg (28778 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň za hájovňou

uk.gif (1335 bytes)

Register

PV - 55

Register
Lokalita

Pavlovce

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje / exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  38-11-02 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-103-D Position of the spring on the military map

 

Prameň minerálnej vody sa nachádza cca 1 km od obce v údolí miestneho potoka. Prístup je výborný po poľnej ceste . Miesto výveru bolo vyhĺbené a vymurované kameňmi.Neskôr bol prameň odchytený do okrúhlej betónovej skruže a vybavený pumpou.Tento prameň má miestny názov Tajch a je veľa využívaný .
pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)