pv-57.jpg (30456 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Prameň Brunka

uk.gif (1335 bytes)

Register

PV - 57

Register
Lokalita

Pavlovce

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje / exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  28-33-22 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-103-D Position of the spring on the military map

 

Prameň sa nachádza na dolnom konci obce za potokom. Často dochádzalo k znečisťovaniu a počas záplav bol prameň zanesený , takže v dnešnej dobe sa nevyužíva.

pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)