vv-1.jpg (43255 bytes)

slovakia.gif (244 bytes)

Nový prameň v lese

uk.gif (1335 bytes)

Register

VV - 1

Register
Lokalita

Rudlov

Locality
Typ

prameň / the spring

Type
Stav k r.1999 v čase revízie registrácie 

existuje / exists

State during inventory in 1999
Poloha minerálneho prameňa na výreze civilnej mapy ZM 1:10 000  38-11-14 Position of the spring on the civil map
Poloha minerálneho prameňa na výreze vojenskej mapy TM 1:50 000  M-34-116-A Position of the spring on the military map

 

Nový prameň v lese sa nachádza severozápadne od obce, smerom proti potoku. Je dosť využívaný okoloidúcimi . Je obložený betónovými prefabrikátmi, odteká do potoka.
pramen.gif(2480 bytes) späť na minerálne pramene  Copyright SAŽP 1998-2002 späť na homepage SAŽP msazp.gif (2480 bytes)