Zoznam minerálnych prameňov okresu ZVOLEN

prehľad podla okresov

zv.jpg (199784 bytes)

 

Kováčová ZV - 1 TRAUZEL III

Kováčová ZV - 2 KÚPEĽNÝ K - 1

Hájniky ( Sliač ) ZV - 3 VRT KALINOVEC

Sliač ZV - 4 KÚPEĽNÝ IA

Sliač ZV - 5 ŠTEFÁNIK

Sliač ZV - 6 BYSTRICA  

Sliač ZV - 7 LENKEY                  

Sliač ZV - 8 ADAM

Zvolen - Borová Hora ZV - 9 JAZERO

Zvolen - Borová Hora ZV - 10 PITNÝ PRAMEŇ                                                             

Zvolen - Borová Hora ZV - 11 ROSENAUEROV PRAMEŇ                                                               

Zvolen - mesto ZV - 12 VRT PRI DOME Č. 1646

Zvolen - mesto ZV - 13 STUDŇA V PIVNICI ZDŠ

Zvolen - mesto ZV - 14 VRT PRI ŽELEZNIČNEJ STANICI

Zvolen - mesto ZV - 15 MEDOKÝŠ NA SLATINE

Zvolen - mesto ZV - 16 GUSTÁVKA                                                             

Zvolen - mesto ZV - 17 PODLANICKÝ MEDOKÝŠ ( LÍVIUSOV )

Zvolen - mesto ZV - 18 ČERVENÝ MEDOKÝŠ                              

Zvolen - mesto ZV - 19 MEDOKÝŠ V BUČINE

Zvolen - Môťová ZV - 20 TEPLICA SEKIER

Lieskovec ZV - 21 MEDOKÝŠ V AGÁTOVOM HÁJI

Lieskovec ZV - 22 MEDOKÝŠ PRED STARÝM MLYNOM                                        

Lieskovec ZV - 23 MEDOKÝŠ V STREDISKU JRD

Lukové ZV - 24 MEDOKÝŠ KÚTY

Lukavica ZV - 25 MEDOKÝŠ

Zolná ZV - 26 STUDŇA U J. LAŠTEKA

Zolná ZV - 27  MEDOKÝŠ V LESE                                                             

Zvolenská Slatina ZV - 28 MEDOKÝŠ PRI NOVOM MOSTE

Zvolenská Slatina ZV - 29 MEDOKÝŠ V LESE                                                        

Zvolenská Slatina ZV - 30 MEDOKÝŠ PRI IHRISKU

Očová ZV - 31 MEDOKÝŠ JAČMENISKÁ

Vígľaš ZV - 35 MEDOKÝŠ PRI HOLCOVOM DVORE

Zvolen - mesto  ZV - 74 STUDŇA U J. ORAVCA

Zvolen - mesto ZV - 75 VRT PRI SLATINE

Zvolen ZV - 77 VRT H - 1

Zvolen ZV - 78 VRT ZVM - 1

Sielnica ZV - 80 VRT BO - 8

Sielnica ZV - 81 VRT BO - 9

Sliač ZV - 82 VRT BO - 7                                    

Očová ZV - 87 VRT HPO - 3

Kováčová ZV - 88 VRT K - 2

Sliač ZV - 89 VRT BO - 3

Zvolenská Slatina ZV - 92 VRT SB - 2

Lukové ZV - 93 PRAMEŇ V JELŠINE

Vígľaš - Holcov majer ZV - 94 SKRUŽ

Zolná ZV - 95 DOMOVÁ STUDŇA

Veľká Lúka BB - 71 VRT P - 19