Zoznam minerálnych prameňov okresu DUNAJSKÁ STREDA

ds.jpg (411537 bytes)

prehľad podla okresov

 

Čilistovo BA - 6 VRT FGČ - 1

Dunajská Streda DS - 1 VRT DS - 1

Čalovo DS - 2 VRT Č - 1

Topoľníky DS - 3  VRT FGT - 1

Horná Potôň DS - 4  VRT FGHP - 1

Čalovo DS - 5 VRT Č - 2

Gabčíkovo DS - 6 VRT FGGA - 1

Dunajská Streda DS - 7 VRT DS - 2

Boheľov DS - 8  VRT GPB - 1

Lehnice DS - 9  VRT BL - 1

Horná Potôň DS - 10 VRT VHP - 12 - R

Čiližská Radvaň DS - 11 VRT ČR - 1

Čiližská Radvaň DS - 12 VRT VČR - 16

Topoľovec DS - 13  VRT VTP - 11

Dunajský Klatov DS - 14  VRT VDK - 15

Zlaté Klasy - Eliášovce DS - 15 VRT VZK - 10