Zoznam minerálnych prameňov okresu VRANOV NAD TOPĽOU

prehľad podla okresov

vt.jpg (334247 bytes)

 

Ďapalovce HN - 2 ŠVABĽOVKA V LESE

Nová Kelča  HN - 4 KYSELKA I

Nová Kelča HN - 5 KYSELKA II

Nová Kelča HN - 6 KÚPEĽNÝ PRAMEŇ

Nová Kelča HN - 7 PRAMEŇ V LESE

Hlinné ML - 1 SOLANKA

Rudlov Ml - 5 PRAMEŇ ZO ŠTôLNE

Rudlov ML - 6 KYSELKA

Podčičva ML - 7 PRAMEŇ PRI ONDAVE

Soľ ML - 12 SOLANKA

Soľ ML - 13 STUDŇA Č. D. 193

Bystré PV - 7 KYSELKA PRI TOPLI                                                         

Pavlovce PV - 50 PRAMEŇ DEBRA

Pavlovce PV - 51 PRAMEŇ POD JABLOŇOU

Pavlovce PV - 52 PRAMEŇ NA VERČINÁKOVEJ LÚKE

Pavlovce PV - 53 PRAMEŇ NA POĽNEJ CESTE

Pavlovce PV - 54 PRAMEŇ V POTOKU

Pavlovce PV - 55 PRAMEŇ ZA HÁJOVŇOU                                                        

Pavlovce PV - 56 PRAMEŇ U KURUCOV

Pavlovce PV - 57 PRAMEŇ BRUNKA

Bystré PV - 105 VRT

Rudlov VV - 1 NOVÝ PRAMEŇ V LESE