Zoznam minerálnych prameňov okresu BANSKÁ BYSTRICA

prehľad podla okresov

bb.jpg (453888 bytes)

                                                     

Badín BB - 2 KÚPEĽNÝ PRAMEŇ

Badín BB - 3 STUDŇA Č.D. 3 U JURAJA HUDOBU                                                               

Badín BB - 4 PRAMEŇ Č.D. 7

Badín BB - 5 STUDŇA V JRD

Badín BB - 6  PRAMEŇ PODHÁJ                                                             

Banská Bystrica BB - 7 VRT B - 1

Banská Bystrica BB - 8 VRT B - 2

Banská Bystrica BB - 9 VRT B - 4

Banská Bystrica BB - 10 MEDOKÝŠ                                                             

Banská Bystrica BB - 11 MEDOKÝŠ II                                                              

Banská Bystrica BB - 12 PRAMEŇ POD VŔBOU V BARGAROVEJ ZÁHRADE

Banská Bystrica BB - 13 PRAMEŇ POD VČELÍNOM

Banská Bystrica BB - 14 PRAMEŇ V ZÁHRADE ŽIACKEHO DOMOVA IV

Banská Bystrica BB - 15 POD SMRČKOM

Brusno BB - 18 ĽUDOVÍT ( LUDVIG )                                                             

Brusno BB - 19 PAVLA ( PAULA )

Brusno BB - 20 HEDVIGA

Brusno BB - 21 ONDREJ BC - 1                                     

Čačín BB - 22 MEDOKÝŠ PRI MNV                                                               

Čačín BB - 23 PRAMEŇ ZA DVOROM JRD

Čerín BB - 24 PRAMEŇ Z  MELIORÁCIE

Čerín BB - 25 MEDOKÝŠ ÚHRADY

Čerín BB - 26 MEDOKÝŠ LAZ

Čerín BB - 27 MEDOKÝŠ PRI POTOKU                                                             

Čerín BB - 28 MEDOKÝŠ ŽAMPA

Čerín BB - 29 PRAMEŇ NA LÚKE                                                               

Čerín BB - 30 TROJITÝ

Čerín BB - 31 PRAMENE PRI POTOKU

Čerín BB - 32 PRAMEŇ POD KAMEŇOLOMOM

Čerín BB - 33 KRÁTER NA LÚKE

Čerín BB - 34 KRÁTER VRIACI                                                             

Donovaly BB - 37  MEDOKÝŠ                                                               

Harmanec BB - 38 CENOVSKÝ MEDOKÝŠ

Hiadeľ BB - 41 DOLNÁ KYSLÁ

Hiadeľ BB - 42 HORNÁ KYSLÁ

Hiadeľ BB - 43 POD HORNOU KYSLOU

Hrochoť BB - 44 MEDOKÝŠ                                                             

Banská Bystrica BB - 51 KÚPEĽNÝ PRAMEŇ                                    

Ľubietová BB - 52 LINHARTOVKA                                                               

Moštenica BB - 53 JEGOROVOV PRAMEŇ

Moštenica BB - 54 PRAMEŇ V JELŠINE 

Moštenica BB - 55 BLBOTÁK

Moštenica BB - 56 DOLNÁ KYSLÁ

Podkonice BB - 59 KYSLÁ POD OBECNOU LÚKOU                                                             

Pohronský Bukovec BB - 61 PRAMEŇ KYSLÁ

Ponická Huta BB - 62 HORNÝ MEDOKÝŠ

Ponická Huta BB - 63 PRAMEŇ STREDNÝ

Ponická Huta BB - 64 PRAMEŇ DOLNÝ                                                                                          

Ponická Huta BB - 65 PRAMEŇ NAD DEDINOU

Šalková BB - 66 VRT HV - 31 

Šalková BB - 67 MEDOKÝŠ

Vlkanová BB - 72 MEDOKÝŠ PRI ŽELEZNIČNEJ STANICI                                    

Vlkanová BB - 73 MEDOKÝŠ POD HOROU                                                               

Brusno BB - 74 VEPOR PJ - 101

Brusno BB - 75 ĎUMBIER PJ - 104

Vlkanová BB - 77 VRT VL - 1

Čerín BB - 78 PRAMEŇ POD KRÁTEROM VRIACIM

Čerín BB - 79 KRÁTER PRI ELEKTRICKOM STĹPE

Banská Bystrica BB - 81 VRT PV - 6

Banská Bystrica BB - 82 VRT ŠHV - 1                                    

Čačín BB - 83 VRT ČAM - 1                                                               

Čerín  BB - 84 PRAMEŇ DVOJČA 

Badín BB - 85  VRT BL - 1

Banská Bystrica BB - 86 VRT BB - 1

Harmanec BB - 87 PRAMEŇ PRI CESTE

Brusno BB - 88 VRT ŠHB - 1

Brusno BB - 89 VRT ŠHB - 2

Banská Bystrica BB - 90 VRT ŠV - 1

Banská Bystrica BB - 91 VRT ŠV - 2